21-04-19        3| | |Career with "Gurukul"| | |4

Gurukul Faculties
                             
               
  Mr. A. Dongre   Mr. A. Deshmukh   Mr. A. Nagar   Ms. A. Rathore   Mrs. Atre   Mr. B. Barve   Mrs. B. Laad  
                             
                             
               
  Mr. B. Patil   Mr. C. Amga   Mr. A. Piplaj   Mrs. A. Dave   Mr. B. banerjee   Mrs. D. Bordia   Mr. D. Gujar  
                             
                             
               
  Mr. D. Roy   Mr. F. Khan   Mrs. D. Tiwari   Dr. M.L. Mistri   Dr. S. Sharma   Mrs. A.Soni   Mr. G. Dhangar  
                             
                             
               
  Mrs. G. Khaishagi   Mrs. H. Khandelwal   Mrs. I. Rathore   Mr. I. Siddique   Mr. G. Dave   Mrs. K. Joshi   Mrs. K. Patidar  
                             
                             
               
  Mrs. L. Joshi   Ms. M. solanki   Mr. M.Ghosh   Mr. N Khede   Mr. S. Laad   Ms. M. sahu   Mr. M. Vandela  
                             
                             
               
  Mr.S. Mishra   Mrs. N. Chauhan   Mrs. N. Goswani   Ms. V. Sethana   Mrs. N. Sharma   Ms. N. Singh   Mr. P. Ambekar  
                             
                             
               
  Mr. P. Bharti   Mrs. P. Chikate   Mrs. P.Paul   Mr. P. Khandelwal   Mrs. P. Panchal   Mrs. P. Patel   Mr. P. Patidar  
                             
                             
               
  Mrs. P. Patidar   Mrs. H. Shukla   Mrs. P. Rawal   Mrs. R. Atre   Mr. R. Gupta   Mr. L. Johny   Mr. R. Pagnis  
                             
                             
               
  Mr. R. Parmar   Mrs. R. Patel   Mrs. R. Patil   Mrs. R. Tandon   Mr. R. Yadav   Mr. S. Kushwah   Mrs. S. Bhawsar  
                             
                             
               
  Mr. S. Joshi   Mrs. S. Kalankar   Mrs. S. Maheshwari   Mr. G. Donde   Mrs. M. Soni   Mrs. S. Sharma   Mr. S. Sonwane  
                             
                             
               
  Mrs. S. Upadhyaya   Mrs. S. Wavikar   Mrs. S. Chaturvedi   Mrs. Shashikala   Mrs. M. Gupta   Mrs. S. Khoche   Mr. N. Parashar  
                             
                             
               
  Mrs. S. Panwar   Mr. S.S. Chauhan   Mrs. S. Shukla   Mrs. S. Solanki   Mrs. P. Patidar   Mrs. U. yadav   Ms. P. Paul  
                             
                             
               
  Mrs. R. Pandit   Mr. Gavshinde   Mrs. V. jain   Mrs. V Jain   Mrs. R. Sharma   Mr. Y. Khoche   Mrs. S. Bharti  
                             
                             
               
  Mrs. S. Hirwani   Mr. V. Goswami   Mr. S. joshi   Mr. R. Sharma   Mr. D. Sharma   Mr. S. Chaturvedi   Mr. M. Phulkar  
                             
                             
               
  Mr. R. Dhadiya   Mrs. M. Roy   Mr. S. Saraf   Mr. S. Elatre   Mr. M. Yadav   Mr. -----   Mr. -----